Algemene verkoopvoorwaarden

Naam:
Voornaam:
adres:
Email adres:
Telefoonnummer:
BTW nummer:

Voorwaarden voor online aankopen

Artikel 1 - Doel en toepassingsgebied

1.1. Deze algemene verkoopvoorwaarden bepalen de rechten en plichten van de partijen in verband met de verkoop van producten, via de website .................., beschikbaar onder het adres ......................... Deze Algemene Voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op de verkoop van producten die op de Site worden aangeboden.

1.2. De Algemene Voorwaarden worden gesloten tussen, enerzijds, de onderneming / persoon ...................... (TVA ........................ ..), met maatschappelijke zetel te ..................., ........................, in België, hierna te noemen "de verkoper" en aan de andere kant, de persoon die de Site wenst te raadplegen en een aankoop doet, hierna de "Klant" genoemd. De klant en de verkoper worden hierna gezamenlijk de "partijen" genoemd. De partijen komen overeen dat hun relaties uitsluitend onder de algemene voorwaarden vallen, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.1.3. Elke bestelling voor een Product of dienst aangeboden op de Site vereist het voorafgaande overleg en uitdrukkelijke acceptatie van de Algemene Voorwaarden door de Klant zonder dat deze aanvaarding wordt bepaald door een handgeschreven handtekening van de Klant. In overeenstemming met de wettelijke bepalingen die in België van kracht zijn met betrekking tot elektronische handtekeningen, kan de Verkoper de bestelling van de klant via de voorgestelde kanalen (zie artikel 2.3) beschouwen als een elektronische handtekening met de waarde van een handgeschreven handtekening met de contractuele gevolgen ervan. raden.

1.4. De klant die een product op de site bestelt, moet de volledige wettelijke bevoegdheid hebben.

1.5. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de Algemene voorwaarden te wijzigen en zal de nieuwe versie aan de Gebruikers communiceren via de Site.

Artikel 2 - Bescherming van privacy

Het bedrijf ........... wil u graag herinneren aan zijn engagement om het vertrouwen dat u erin stelt nauwgezet te respecteren en de wettelijke verplichtingen inzake de bescherming van de privacy toe te passen. Dat is de reden waarom u als klant het recht hebt om gegevens over u die u kunt uitoefenen te openen, te corrigeren en te verwijderen door contact met ons op te nemen per e-mail naar het adres ................, per e-mail naar het adres ................ of per telefoon naar ...............

Artikel 3 - Voorwaarden voor online aankoop

3.1. Aankoopprijs van het product of de service
De prijs van de producten of diensten te koop op de site wordt weergegeven in euro inclusief btw. Deze prijs is exclusief bezorgkosten voor de klant.
Zelfs als de verkoper zijn prijzen later in de verkoop wijzigt, worden de producten gefactureerd op basis van de prijs die gold op het moment van validatie van de bestelling.

3.2. Verzendkosten
Tijdens de Bestelling verbindt de Klant zich ertoe om, bovenop de Koopprijs van de bestelde Producten, verzendkosten te betalen. Als deze later worden gewijzigd, worden de kosten gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het moment van validatie van de bestelling. Ze worden niet terugbetaald als de klant zijn bestelling retourneert volgens zijn herroepingsrecht of wettelijke garanties, in overeenstemming met respectievelijk de artikelen 6 en 7 van deze algemene voorwaarden.

3.3. Om een ​​bestelling te plaatsen, moet de Klant het bestelformulier invullen dat beschikbaar is gemaakt op de Site, een e-mail sturen naar het adres ............... of een bestelling plaatsen per telefoon, waardoor hij de nodige informatie moet meedelen aan de transactie. De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van het communiceren van onjuiste informatie.
Door zijn bestelling te communiceren, aanvaardt de klant deze volledige voorwaarden en stemt hij ermee in het volledige verschuldigde bedrag te betalen.

3.4. De door de verkoper geregistreerde gegevens vormen het bewijs van de contractuele relaties tussen de partijen.

3.5. De verkoper behoudt zich het recht voor om elke bestelling of levering te weigeren of te annuleren in geval van een bestaand geschil met de klant, volledige of gedeeltelijke niet-betaling van een eerdere bestelling of weigering om betaling per creditcard toe te staan. bankorganisaties. In dit geval kan de aansprakelijkheid van de verkoper niet worden opgelopen.

3.6. De klant kan de bestelling annuleren totdat deze is verzonden. De bestelling wordt onmiddellijk geannuleerd en het betalingsverzoek als het nog niet is gedaan. Als de betaling al door de verkoper is ontvangen, krijgt de klant de volledige aankoopprijs terug. Na de levering van de aankoop kan de klant de bestelling niet annuleren, maar kan hij gebruik maken van zijn herroepingsrecht (zie artikel 6).

Artikel 4 - Betalingsvoorwaarden

4.1. Betaling voor aankopen kan op verschillende manieren worden gedaan:

  • per creditcardtype Visa, Mastercard of American Express
  • door Bancontact
  • door Paypal.

4.2. De geldigheid van de betaling zal worden bevestigd of niet na verificatie bij de uitgevende bank. Als de betaling wordt bevestigd, wordt de betaling uitgevoerd volgens de voorwaarden die zijn overeengekomen met de bank die de kaart heeft uitgegeven. Het bestelde product blijft eigendom van de verkoper totdat de betaling is ontvangen.

4.3. verantwoordelijkheid
In geval van ongemak of schade als gevolg van het gebruik van het internetnetwerk (bijvoorbeeld computervirus), kan de verantwoordelijkheid van de verkoper niet worden aangewend.

Artikel 5 - Verzend- en levertijden

5.1. De verkoper is verantwoordelijk voor de levering van het product of de producten waarop de transactie betrekking heeft in heel België. De verkoper zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de bestelling binnen enkele dagen na de validatie van de bestelling naar het door de klant aangegeven adres wordt verzonden. Dit zal waarschijnlijk het door de klant aangegeven adres bereiken op werkdagen tussen 8:00 en 18:00 uur. Het pakket wordt afgeleverd bij de ontvanger of bij een andere persoon die aanwezig is op het aangegeven adres. In geval van afwezigheid wordt een bericht in de mailbox achtergelaten met de modaliteiten die volgen. De klant moet zijn pakket ophalen of contact opnemen met de chauffeur om overeenstemming te bereiken over een nieuwe methode om het pakket te ontvangen. Als de klant niet binnen twee weken na de eerste presentatie van de bestelling een nieuwe levering organiseert, of als hij afwezig is tijdens deze nieuwe levering, wordt de bestelling automatisch teruggestuurd naar de verkoper, waardoor er potentieel wordt gegenereerd extra verzendkosten verschuldigd door de klant.

5.2. Elke levering wordt beschouwd als gedaan bij ontvangst van het Product door de Klant, waarbij de risico's automatisch aan de laatstgenoemde worden overgedragen. Het bewijs van ontvangst wordt door de bezorger afgeleverd.

5.3. Na ontvangst van het pakket moet de klant de kwaliteit van zijn aankoop verifiëren en is hij gerechtigd om claims te doen overeenkomstig zijn herroepingsrecht of wettelijke garanties, in overeenstemming met respectievelijk de artikelen 6 en 7 van deze algemene voorwaarden. Het kan ook het pakket weigeren als het duidelijk lijkt te zijn geopend of duidelijke tekenen van bederf vertoont als gevolg van onjuiste behandeling tijdens de levering. In dit tweede geval moeten de klachten binnen drie werkdagen na de levering van het pakket aan de verkoper worden medegedeeld.

Artikel 6 - Herroepingsrecht en terugkeerregelingen

6.1. De consument heeft het recht om de onderneming zonder kosten en zonder opgave van redenen binnen vijftien (15) kalenderdagen vanaf de dag na de dag van levering van de goederen of de afsluiten van het servicecontract in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 6 APRIL 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.
Uit de intentie van de klant om de bestelling geheel of gedeeltelijk te retourneren, heeft hij een termijn van 10 kalenderdagen om de producten aan de verkoper te retourneren. Bij niet-naleving van deze termijn zal de klant zijn herroepingsrecht worden onthouden en zal zijn bestelling als definitief worden beschouwd.

6.2. De terugkeer naar de Verkoper zal plaatsvinden op het volgende adres .................. De klant kan kiezen voor de leveringsmethode van zijn keuze, wetende dat de kosten en risico's verbonden aan het retourneren van pakketten zijn verantwoordelijkheid zijn, en om bewijs van verzending te behouden.

6.3. In geval van gebruik door de Klant van zijn herroepingsrecht, verbindt de Verkoper zich ertoe om, na controle van de geretourneerde artikelen (zie artikel 6.5), de Aankoopprijs aan de Klant terug te betalen uiterlijk dertig (30) dagen kalender vanaf de datum van ontvangst van het retourpakket door de verkoper, exclusief verzendkosten.

6.4. Voorwaarden voor terugbetaling
Als de klant de betaling van de bestelling met een creditcard heeft betaald, wordt een krediet van de waarde van de aankoopprijs van de geretourneerde artikelen in rekening gebracht op de creditcard die de klant heeft gebruikt om te betalen. De terugbetaling van de klant vindt plaats volgens de voorwaarden die zijn overeengekomen met de bank die de kaart heeft uitgegeven. Als de klant de bestelling heeft betaald met een andere betaalmethode, wordt de terugbetaling uitgevoerd door overschrijving op het bankrekeningnummer dat hij aan de verkoper heeft opgegeven. De verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongeldige restituties vanwege een slechte communicatie van het bankrekeningnummer door de klant.

6.5. Dit herroepingsrecht wordt geweigerd als de geleverde Producten duidelijk zijn gebruikt, vervuild en / of beschadigd zijn of als ze ontbrekende onderdelen bevatten. Het product moet (en) worden teruggestuurd in de originele verpakking, samen met al hun documenten en accessoires. Als de geretourneerde artikelen vanwege de bovenstaande voorwaarden niet worden geaccepteerd, moet de klant ze terugnemen en niet terugbetalen.

Artikel 7 - Juridische garantie

7.1. Op voorwaarde dat de klant de kwaliteit van de consument heeft en dat het betrokken product een goed voor de consument is, geniet de klant van de wettelijke garantie van overeenstemming op de geleverde producten, in overeenstemming met de geldende Belgische wetgeving, gedurende een periode van twee jaar tot om de levering te tellen. Eventuele gebreken die binnen 6 maanden na levering worden aangetroffen, worden verondersteld vanaf het begin te bestaan. Na deze periode van 6 maanden kan de verkoper, als de omstandigheden dit rechtvaardigen, betwisten dat het gebrek aan overeenstemming al bestond op het moment van aflevering van het product. Als aan de garantievoorwaarden is voldaan, kan de Klant de vervanging van het betreffende artikel vragen, zonder extra kosten, binnen een redelijke termijn en binnen de grenzen van de beschikbaarheid van vergelijkbare artikelen, of de terugbetaling van de Koopprijs. . De verkoper behoudt zich het recht voor om het ruilen of terugbetalen van het artikel onder de garantie te weigeren als blijkt dat het artikel niet correct is gebruikt volgens de instructies voor gebruik of het voorwerp is geweest van een misbruik door de klant.

7.2. In tegenstelling tot het retentierecht (zie artikel 6), zal de verkoper aan de klant de kosten terugbetalen van het artikel waarvoor de klant gebruik heeft gemaakt van de wettelijke garantie, op voorwaarde dat deze is gemaakt door de bezorger die de verkoper zal hebben. gekozen en dat het kan worden geruild of terugbetaald (zie artikel 7.1). In geval van omruiling is de levering ook voor rekening van de verkoper.

Artikel 8 - Geschillen

8.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van betwisting, de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van ................... zal alleen bevoegd zijn als een minnelijke oplossing niet eerder is gevonden.

8.2. Communicatie tussen de twee partijen gehouden door de Verkoper zal worden beschouwd als een bewijs dat in aanmerking kan worden genomen.

8.3. Deze Algemene Voorwaarden vormen een contractuele overeenkomst tussen de twee Partijen. We streven ernaar om ze bij te werken in overeenstemming met Belgische wettelijke wijzigingen die van invloed kunnen zijn op hen. Sommige artikelen kunnen echter ongeldig worden verklaard door de wet, door regelgeving of door een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank. De overige bepalingen behouden echter al hun sterkte en reikwijdte.

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer. Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties.

Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Alles weigeren
Instellingen aanpassen
Sta alles toe
Cookie-instelling bewerken